top of page

5 ความเข้าใจผิดๆที่เกี่ยวกับโรคต้อหินและการตรวจตา


5 ความเข้าใจผิดๆที่เกี่ยวกับโรคต้อหินและการตรวจตา

หมอขอยกตัวอย่าง 5 ข้อ ที่หลายๆคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจตา และโรคต้อหินแบบง่ายๆให้เราเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ

1. การตรวจวัดสายตา เช่น การตัดแว่นหรือ คอนแทคเลนส์ไม่สามารถทำให้ตรวจพบโรคตาอื่นๆ เช่น ต้อหิน ได้เลย

2. การตรวจวัดความดันตา การตรวจวัดลานสายตา และการตรวจตาอย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์เท่านั้น ที่จะบอกได้ว่ามีความเสี่ยงหรือเป็นโรคต้อหินหรือไม่

3. โรคต้อหินส่วนมากไม่แสดงอาการ เราจะไม่มีอาการปวดตา ตามัว มองเห็นไม่ชัด ใดๆทั้งสิ้น จนกว่าโรคจะเป็นมากซึ่งก็มักจะสายเกินแก้แล้ว

4. เมื่อเราสูญเสียการมองเห็นจากโรคต้อหินไปแล้ว ไม่สามารถที่จะรักษาให้กลับมาเหมือนเดิมได้ แต่สามารถชะลอหรือหยุดไม่ให้เป็นมากขึ้นได้ ถ้าตรวจพบในระยะแรกเริ่ม ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด คือ การไปตรวจตากับจักษุแพทย์ โดยเฉพาะคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือมีพ่อแม่พี่น้องหรือคนในครอบครัวเป็นต้อหิน

5. การนวดตารักษาต้อหิน ไม่ใช่การรักษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ นอกจากจะไม่ทำให้เกิดผลดีแล้ว ยังอาจจะทำให้เกิดผลเสียตามมาได้ค่ะ

รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ (หมอแนน)

Comments


บทความที่เกี่ยวข้อง

bottom of page