top of page

หน้าฝนระวังโรคตาแดง


โรคตาแดงระบาดเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชื่อ adenovirus โดยส่วนใหญ่มีการระบาดในช่วงฤดูฝน โรคนี้พบได้ในทุกเพศ ทุกวัยและมักระบาดในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันหนาแน่น โดยการสัมผัสขี้ตา หรือน้ำตาของผู้ป่วยโดยตรง การใช้ของใช้ร่วมกัน หรือการไอ จาม หายใจรดกัน

อาการ ตาแดงเฉียบพลัน น้ำตาไหล เยื่อบุตาบวม ต่อมน้ำเหลืองหน้าหูโต เคืองตาเล็กน้อย บางรายอาจจะมีเลือดออกที่ตาขาว อาจจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งก่อน แล้วค่อยลามมาอีกข้างหนึ่ง

การรักษา โรคตาแดงเป็นโรคที่หายเองได้ ส่วนใหญ่อาการจะหายไปเองภายใน 1 - 3 สัปดาห์ โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน แต่เนื่องจากความรุนแรงของโรคตาแดงมีได้หลายระดับ ผู้ที่มีอาการทุกรายจึงควรได้รับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์ตั้งแต่เริ่มมีอาการ

การป้องกันโรคตาแดง

1. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดตัวร่วมกัน

2. เมื่อมีฝุ่นละออง หรือน้ำสกปรกเข้าตา รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที

3. อย่าปล่อยให้แมลงหวี่ หรือแมลงวันตอมตา

4. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ให้สะอาดอยู่เสมอ

5. เมื่อเป็นโรคตาแดงควรหยุดเรียนหรือหยุดงานรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้โรคตาแดงลุกลาม หรือ ติดต่อสู่คนอื่น

รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ (หมอแนน)

Related Posts

See All

Comments


บทความที่เกี่ยวข้อง

bottom of page