top of page

เบาหวานขึ้นตา


วันนี้หมอจะคุยให้ฟังว่าทำไมโรคเบาหวานขึ้นตา จึงเป็นสาเหตุสำคัญอันดับต้นๆของการตาบอดในประเทศไทยนะคะ

กว่าครึ่งหนึ่งของคนไข้เบาหวานไม่รู้ตัวว่าเป็น และอีกจำนวนมากที่รู้ตัวว่าเป็นแต่ก็ไม่ยอมรักษา หรือรักษาแต่คุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีพอ

โรคเบาหวานขึ้นตาเกิดขึ้นได้แม้จะเป็นเบาหวานมาแค่ไม่กี่ปี ถ้าเป็นเบาหวานนานเกิน 15 ปี มีโอกาสเกิดโรคเบาหวานขึ้นตามากถึง 80% และจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามเวลา

ผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นตา 1 ใน 5 มีโอกาสสูญเสียการมองเห็นอย่างรวดเร็วภายใน 3 ปี

ดังนั้นหมอแนะนำว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคนควรจะ

1. เข้ารับการตรวจตาอย่างสม่ำเสมอถึงแม้จะไม่มีอาการผิดปกติใดๆก็ตาม

2. ทดสอบการมองเห็นของตาทีละข้างด้วยตนเองเป็นประจำ โดยปิดตาข้างใดข้างหนึ่งแล้วใช้ตาข้างเดียวมอง เพราะโรคเบาหวานขึ้นตาอาจเกิดกับดวงตาเพียงข้างเดียว ทำให้ผู้ป่วยไม่รู้ตัวว่ามีการมองเห็นผิดปกติไปแล้ว

3. พยายามควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตให้ได้ดีที่สุด

รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ (หมอแนน)

Comments


บทความที่เกี่ยวข้อง

bottom of page