top of page

อาการและโรคตาของคนวัยทำงาน

ดวงตาถือเป็นอวัยวะสำคัญที่จะต้องใช้ในการทำงาน โรคตาที่พบบ่อยในวัยทำงานที่ควรรู้จัก มีดังนี้

1. สายตาผิดปกติ คือ ภาวะที่ทำให้การมองเห็นไม่ชัด อาจเป็นจากสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง ซึ่งมีวิธีการแก้ไข โดยการใช้แว่นตา คอนแทคเลนส์ หรือเลเซอร์แก้ไขสายตา

2. ปัญหาจากการใช้คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันการทำงานนับว่าคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญมาก บางคนจำเป็นต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์นาน 8 - 10 ชั่วโมง ซึ่งอาจเกิดปัญหา ตาแห้ง การปวดตาจากการเพ่งสายตา

3.โรคต้อลมและต้อเนื้อ ซึ่งเกิดจากการที่เยื่อบุตาขาวสัมผัสกับสิ่งระคายเคือง เช่น ลม แดด ฝุ่น เป็นประจำส่งผลให้เกิดการระคายเคืองและนำไปสู่การเกิดโรค

4.อุบัติเหตุกับดวงตา การทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกับดวงตา ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากความประมาทและการไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน

ดังนั้น ถ้าท่านมีอาการผิดปกติดังข้างต้นที่กล่าวมา ควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย จะได้ส่งผลให้ท่านมีสุขภาพตาที่ดีตลอดไป

รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ

Comments


บทความที่เกี่ยวข้อง

bottom of page