top of page

การมองเห็นภาพซ้อน


การมองเห็นภาพซ้อน (Diplopia) คือ การที่เรามองภาพข้างหน้าเพียงภาพเดียว แต่เรามองเห็นเป็น 2 ภาพ อย่างเช่น การมองวัตถุหนึ่งอันวางอยู่ แต่เห็นเหมือนกับมีสองอัน ผู้ที่เป็นอาจมีอาการปวดศรีษะ มึนงง สับสน รวมอยู่ด้วย ... การมองเห็นภาพซ้อน เป็นได้ทั้งจากการมองผ่านตาเดียว และการมองผ่านตาทั้งสองข้าง - การมองเห็นภาพซ้อนผ่านการมองจากตาข้างเดียว (Monocular Diplopia) มักเกิดจากการหักเหของแสงในดวงตาที่ผิดปกติ อาจมาจากอาการทางสายตาต่างๆ เช่น ภาวะสายตาเอียง ,ต้อกระจกระยะแรกๆ - การมองเห็นภาพซ้อนผ่านการมองจากตาทั้งสองข้าง (Binocular Diplopia) สาเหตุเกิดจาก กล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลอกตาผิดปกติอาจเกิดจากการติดเชื้อที่เบ้าตา หรือ การได้รับอุบัติเหตุที่เบ้าตา หรือมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน จนทำให้กล้ามเนื้อตามีปัญหา หรืออาจเกิดจากโรคทางสมอง เช่น เนื้องอกในสมอง หรือ หลอดเลือดสมองโปร่งพอง ... วิธีตรวจสอบว่ามองเห็นภาพซ้อนแบบใดสามารถทำได้โดยการ ปิดตาข้างหนึ่ง แล้วลองทำการมอง ถ้ายังเห็นภาพซ้อนอยู่ แสดงว่าเป็น การมองเห็นภาพซ้อนผ่านการมองจากตาข้างเดียว แต่หากภาพซ้อนหายไป แสดงว่านี่คือ การมองเห็นภาพซ้อนผ่านการมองจากตาทั้งสองข้าง อย่างไรก็ตามเพื่อความถูกต้อง หากเกิดอาการมองเห็นภาพซ้อนขึ้นมา ควรไปพบจักษุแพทย์ เพื่อหาสาเหตุการเกิดและการรักษาที่ถูกต้องที่สุดค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

bottom of page