ประเภทของน้ำตาเทียม

December 9, 2016

 

 

ปกติแล้ว น้ำตาเทียมจะมีอยู่ 2 ประเภทหลักๆ คือน้ำตาเทียมแบบเป็นขวด 
และ น้ำตาเทียมแบบหลอดเล็กๆที่เป็นแคปซูล แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

 

ซึ่งโดยปกตินั้นแบบแคปซูลจะไม่มีการผสมสารกันเสีย

 

ขณะที่แบบขวดจะมีการใส่ ‘สารกันเสีย’ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน เช่น เบนซัลโคเนียม คลอไรด์ 
(Benzalkonium chloride) เป็นต้น

 

ถึงแม้ว่าจะชื่อว่าสารกันเสีย แต่ก็ไม่ได้มีอันตรายขนาดนั้น เพราะไม่เช่นนั้นคงไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาใส่ได้ค่ะ แต่มันก็อาจมีผลข้างเคียงอยู่บ้างเช่น อาจทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองต่อดวงตาหากมีการใช้บ่อยๆ


ดังนั้น หากต้องใช้น้ำตาเทียมบ่อยๆ การเลือก ‘ไม่มีสารกันเสีย’น่าจะเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับดวงตามากกว่าโดยเฉพาะผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ ที่คอนแทคเลนส์มีโอกาสที่จะดูดซับสารนี้ไว้ ทำให้ดวงตาของคุณต้องสัมผัสกับสารตัวนี้เป็นเวลานานจนส่งผลข้างเคียงได้
 

หมอแนน

รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ

 

Please reload

บทความที่เกี่ยวข้อง

Please reload