top of page

นอนกรนกับความเสี่ยงโรคต้อหิน


ต้อหิน นอนกรน

การนอนกรนเป็นปัญหาที่พบได้ค่อนข้างบ่อย โดยตามสถิติแล้วประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่จะมีอาการนอนกรนบ้างเป็นครั้งคราว

แต่ในบางครั้ง การนอนกรนอาจเป็นสัญญาณอันตรายที่ต้องระวัง เพราะอาจจะเป็นอาการของภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้

คนที่มีอาการหยุดหายใจขณะหลับ มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลายๆอย่างตามมา เช่น

1. โรคอ้วน 2. ความจำเสื่อม 3. แก่เร็ว 4. ความดันโลหิตสูง 5. โรคหัวใจ 6. โรคหลอดเลือดสมอง 7. โรคเบาหวาน 8. เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

นอกจากนั้น คนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ยังมีความเสี่ยงในการเป็นโรคต้อหินเพิ่มมากขึ้นถึง 10 เท่าด้วย

สาเหตุนั้นคิดว่าเกิดจากการที่ร่างกายขาดออกซิเจนในระหว่างที่คนไข้หยุดหายใจ ทำให้เนื้อเยื่อเส้นประสาทตาค่อยๆตายไป

โดยที่ความดันตาอาจจะไม่ได้สูงขึ้นเหมือนกับคนไข้ต้อหินส่วนใหญ่

แม้ว่าคนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับส่วนใหญ่ จะมีอาการนอนกรนเสียงดัง

แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่นอนกรน จะต้องหยุดหายใจขณะหลับ

เพราะฉะนั้น ถ้าใครที่นอนกรนเสียงดัง และมีอาการอื่นๆร่วมด้วยดังต่อไปนี้ เช่น

1. สำลัก 2. หายใจตื้นหรือหายใจขัดขณะนอนหลับ

3. หยุดหายใจไปชั่วคราว ไม่กี่วินาทีหรือบางรายอาจจะเกิน 1 นาที 4. นอนดิ้นหรือกระสับกระส่ายมากผิดปกติ 5. ตื่นมาปวดหัว 6. ง่วงนอนตอนกลางวัน

ก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจและรักษานะคะ

แล้วก็อย่าลืมไปให้หมอตาตรวจหาโรคต้อหินด้วยค่ะ

หมอแนน รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ

#ต้อหิน #นอนกรน

Comments


บทความที่เกี่ยวข้อง

bottom of page