top of page

คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง


คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง คือ คอนแทคเลนส์ที่ทำจากพลาสติกแข็ง ใส มีรูปร่างคงที่ คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งสมัยก่อน ออกซิเจนไม่สามารถซึมผ่านได้ดี จึงอาจทำให้ตาดำได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ทำให้คอนแทคเลนส์ชนิดนี้ ใส่ได้ไม่นาน

แต่ในปัจจุบันได้มี คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง แบบที่ออกซิเจนสามารถซึมผ่านได้ (Rigid Gas Permeable Lens หรือ RGP) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คอนแทคเลนส์ชนิดกึ่งนิ่มกึ่งแข็ง ซึ่งคอนแทคเลนส์ประเภทนี้สามารถทำให้ออกซิเจนซึมผ่านไปสู่ดวงตาได้ ทำให้สามารถใส่ได้สบายตากว่าคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งแบบเดิม

ข้อดีของคอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง คือ มีอายุการใช้งานที่นาน ถ้าเทียบในระยะยาว ถือว่าราคาไม่แพงมากนัก สามารถใส่และถอดออกได้ไม่ยาก เพราะหยิบจับได้สะดวก ช่วยให้สายตามองเห็นได้อย่างคมชัด และช่วยในการมองเห็นของผู้มีสายตาที่ผิดปกติได้ดี เช่น ผู้ที่มีสายตาเอียง

ข้อเสียคือ คอนแทคเลนส์ชนิดนี้มีความหนากว่าคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม ทำให้เวลาใส่อาจมีการระคายเคืองได้สูงกว่า และมีความสบายตาน้อยกว่า

หากสนใจที่จะใส่คอนแทคเลนส์ควรทำการตรวจสายตาและปรึกษาจักษุแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อน เพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง และแนวทางการใส่คอนแทคเลนส์ที่เหมาะสมค่ะ

หมอแนน

รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ

Comments


บทความที่เกี่ยวข้อง

bottom of page