top of page

การหยอดยาต้อหินให้ตรงเวลานั้นเป็นเรื่องสำคัญ


สำหรับคนไข้ที่เป็นต้อหินและคุณหมอให้ยาหยอดตามาใช้หลายชนิด การหยอดยาให้ตรงเวลานั้นเป็นเรื่องสำคัญ

เช่น ถ้าคุณหมอแนะนำให้หยอดยาวันละ 2 ครั้ง ก็หมายถึงแต่ละครั้งควรห่างกัน 12 ชั่วโมงและควรตรงเวลากันทุกวัน เพื่อที่จะทำให้สามารถควบคุมความดันตาให้ได้สม่ำเสมอและคงที่ที่สุด

และถ้าหากมียาหลายตัวที่ต้องหยอดพร้อมกัน ควรเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 10 ถึง 15 นาที เพื่อให้ยาได้มีเวลาดูดซึม และยาตัวใหม่ที่หยอดไปไม่ไปรบกวนการออกฤทธิ์ของยาตัวที่หยอดไปก่อนหน้า

แม้จะดูยุ่งยากไปหน่อย แต่ทั้งหมดเพื่อให้การรักษาได้ผลที่สุด ซึ่งเป็นผลดีกับตัวคนไข้เอง

จริงๆ แล้วไม่ใช้แค่ยาหยอดตาเท่านั้นนะคะ ยาอื่นๆ ที่คุณหมอด้านอื่นๆ หรือ เภสัชกร แนะนำให้ใช้ยังไง คนไข้ก็ควรจะปฏิบัติตามนั้น เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดค่ะ

หมอแนน

รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ

Comments


บทความที่เกี่ยวข้อง

bottom of page