ต้อหิน สาเหตุของการตาบอดถาวรอันดับหนี่ง

สิ่งที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับโรคต้อหินและแนวทางการรักษา

ความจริงเกี่ยวกับโรคต้อหิน

 • ต้อหินทำให้เส้นประสาทตาถูกทำลายจากความดันในลูกตาที่สูงขึ้น

 • ทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นไปอย่างถาวร ไม่สามารถรักษาให้กลับคืนมาได้อีก

 • พบได้ประมาณ 2% ในคนอายุมากกว่า 40 ปี

 • ผู้ป่วยต้อหินมักไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลย จนกระทั่งเป็นมากแล้ว

 • การตรวจพบต้อหินได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม จะสามารถหยุดหรือชะลอการสูญเสียการมองเห็นได้

จะทราบได้อย่างไรว่าเราเป็นต้อหินหรือไม่?

คนเป็นโรคต้อหินมักจะไม่รู้ต้วและไม่มีอาการผิดปกติอะไร ดังนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินจึงควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจหาตาอย่างละเอียดเป็นประจำตามที่จักษุแพทย์แนะนำ​ ปัจจัยเสี่ยงโรคต้อหินได้แก่

 • มีพ่อแม่พี่น้องหรือญาติเป็นต้อหิน

 • อายุมากกว่า 40 ปี

 • เป็นโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง

 • สายตาสั้นมาก

 • คนเอเชียมีความเสี่ยงเป็นต้อหินชนิดมุมปิดมากขึ้น

 • คนที่ต้องใช้ยากลุ่มสเตอรอยด์เป็นประจำ

การตรวจหาต้อหินจะต้องทำอะไรบ้าง?

นอกจากคนไข้จะไม่มีอาการแล้ว การวินิจฉัยโรคต้อหินยังอาจจะทำได้ไม่ง่ายนักโดยเฉพาะในระยะแรกเริ่ม และมักจะต้องอาศัยการตรวจหลายวิธีประกอบกัน ได้แก่

 • การวัดความดันตา

 • การตรวจลานสายตา

 • การตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของเส้นประสาทตา (OCT: Optical Coherence Tomography)

 • การวัดความหนากระจกตา

 • การตรวจเส้นประสาทตาและมุมระบายน้ำในลูกตาโดยจักษุผู้เชี่ยวชาญ

ต้อหินรักษาอย่างไร หายขาดได้หรือไม่?

 • แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีวิธีการรักษาต้อหินให้หายขาด

 • แต่เราสามารถที่จะหยุดหรือชะลอการดำเนินโรค และรักษาการมองเห็นที่เหลือของผู้ป่วยไ้ว้ได้

 • ผู้ป่วยต้อหินมักจะต้องใช้ยาหยอดตาเพื่อควบคุมความดันตาเป็นประจำไปตลอด

 • การรักษาต้อหินด้วยการยิงเลเซอร์หรือการผ่าตัด อาจจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถลดหรือหยุดการใช้ยาหยอดตาได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

Posts Are Coming Soon
Stay tuned...

หัวข้อบทความ  

No tags yet.

หมวดหมู่บทความ